Vreemdelingenrecht

Op ons kantoor kunt u bij de gespecialiseerde vreemdelingenrechtadvocaat, mr. S.S. Oedit Doebé, deskundig advies inwinnen en op efficiënte wijze juridische bijstand krijgen voor:

– aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
– aanvraag visum voor kort verblijf
– aanvraag verblijfsvergunning met of zonder mvv voor verblijf bij partner, ouder of kind
– aanvraag verblijfsvergunning op medische gronden
– aanvraag verblijfsvergunning bij een EU-onderdaan (toetsing EU-recht)
– aanvraag verlenging verblijfsvergunning
– aanvraag wijziging verblijfsdoel
– verzoek opheffing verklaring ongewenst vreemdeling

Juridische bijstand

Tijdens het adviesgesprek wordt de kwestie die u voorlegt uitvoerig besproken en krijgt u een duidelijke uitleg over eventuele knelpunten, kans van slagen, de leges en de kosten van de advocaat.
De advocaat kijkt samen met u of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien u daarvoor niet in aanmerking komt, betaalt u een vast bedrag of het uurtarief van de advocaat.

Bezwaar/ beroep

Tegen de afwijzing, intrekking of buiten behandeling stelling van uw verblijfsrecht wordt een bezwaarprocedure gevoerd. Indien het bezwaarschrift ongegrond of niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt een beroepschrift ingediend bij de rechtbank. Voor de beroepsprocedure bent u griffiekosten aan de rechtbank verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Indien u bedreigd wordt met uitzetting uit Nederland wordt een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank ingediend. Hierbij wordt aan de rechter gevraagd om te verbieden u uit te zetten zolang er nog niet op uw bezwaar- of beroepschrift is beslist. Voor deze procedure bent u griffiekosten aan de rechtbank verschuldigd.

Boetes in het kader van de WAV:

Voor boetes in verband met de wet arbeid vreemdeling kunt u bovendien contact opnemen met:
Ivor Rhodes

Team voor vreemdelingen

Alle advocaten zijn aangesloten bij:

Contact

Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam

Postbus 93510
1090 EA Amsterdam

T +31 (20) 663 7931
F +31 (20) 693 8067
E info@rrva.nl