Zit u juridisch in de problemen, of wilt u deze problemen voorkomen?

Wij zorgen graag voor een oplossing in begrijpelijke taal, zonder te oordelen en in volstrekte vertrouwelijkheid!

Bijlmerdreef 101, 1102 BP Amsterdam – T. 020 – 69 40 466

Rechtsgebieden

Straf

Uitkering &
zorg

Werk

Personen & familie

Schulden

Overheid

Procederen

Vreemdelingen

Advocaten

Ramdihal Advocaten is een samenwerkingsverband van onderstaande advocaten. Deze advocaten werken ieder voor eigen rekening en risico.

Kosten

Er zijn vier manieren om de kosten, die zijn verbonden aan onze werkzaamheden, in rekening te brengen.

Betalende basis

Een uurtarief, dat varieert van € 150 tot € 300, exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten. Het uurtarief wordt vastgesteld aan de hand van de volgende factoren:

• ervaring van de advocaat
• belang van de zaak
• vereiste specialistische kennis
• complexiteit van de zaak

In individuele gevallen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Vast bedrag

Vooraf wordt een vaste vergoeding ofwel ‘lump sum’ afgesproken voor de hele procedure..

Resultaats- afhankelijke beloning

Dit is géén ‘no cure, no pay’, maar een afspraak over een uurtarief, dat volgens voorafgaande afspraak achteraf kan worden vermeerderd/ bijgesteld bij een gunstig resultaat (‘succesfee’).

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien u een gering eigen inkomen of vermogen heeft, kan aan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) worden verzocht om (een deel van) de werkzaamheden van de advocaat te vergoeden. De RvR stelt een door de cliënt aan de advocaat te betalen eigen bijdrage vast. Op de site van de RvR kunt u informatie verkrijgen over de meest recent vastgestelde inkomensgrenzen en de eigen bijdrage: www.rvr.org.

Rechtsbijstand- verzekering

Het kan zijn dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft. In dat geval treden wij in overleg met uw verzekeraar over de vergoeding.

Alle advocaten zijn aangesloten bij:

Contact

Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam

Postbus 93510
1090 EA Amsterdam

T +31 (20) 694 04 66
F +31 (20) 693 80 67
E info@rrva.nl