Zit u juridisch in de problemen, of wilt u deze problemen voorkomen?

Wij zorgen graag voor een oplossing in begrijpelijke taal, zonder te oordelen en in volstrekte vertrouwelijkheid!

Hoogoorddreef 62, 1101 BE Amsterdam – T. 020 – 663 7931

Rechtsgebieden

Strafrecht

Arbeidsrecht

Uitkeringen

Personen- en Familierecht

Vreemdelingen- recht

Mr M. Booij

Advocaat

De heren S.V. Ramdihal en E.C. Ramdihal maken per 31 december 2021 geen deel meer uit van dit kantoor. Zij hebben samen een nieuw kantoor opgericht genaamd Ramdihal Advocaten. De contactgegevens van het kantoor zijn:

Bijlmerdreef 492 B
1102 AC AMSTERDAM
info@ramdihal.nl
020 694 04 66 & 06 55 86 44 55

Kosten

Er zijn vier manieren om de kosten, die zijn verbonden aan onze werkzaamheden, in rekening te brengen.

Betalende basis

Een uurtarief, dat varieert van € 150 tot € 300, exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten. Het uurtarief wordt vastgesteld aan de hand van de volgende factoren:

• ervaring van de advocaat
• belang van de zaak
• vereiste specialistische kennis
• complexiteit van de zaak

In individuele gevallen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Vast bedrag

Vooraf wordt een vaste vergoeding ofwel ‘lump sum’ afgesproken voor de hele procedure..

Resultaats- afhankelijke beloning

Dit is géén ‘no cure, no pay’, maar een afspraak over een uurtarief, dat volgens voorafgaande afspraak achteraf kan worden vermeerderd/ bijgesteld bij een gunstig resultaat (‘succesfee’).

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien u een gering eigen inkomen of vermogen heeft, kan aan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) worden verzocht om (een deel van) de werkzaamheden van de advocaat te vergoeden. De RvR stelt een door de cliënt aan de advocaat te betalen eigen bijdrage vast. Op de site van de RvR kunt u informatie verkrijgen over de meest recent vastgestelde inkomensgrenzen en de eigen bijdrage: www.rvr.org.

Rechtsbijstand- verzekering

Het kan zijn dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft. In dat geval treden wij in overleg met uw verzekeraar over de vergoeding.

Alle advocaten zijn aangesloten bij:

Contact

Hoogoorddreef 62
1101 BE Amsterdam

Postbus 93510
1090 EA Amsterdam

T +31 (20) 663 7931
F +31 (20) 693 8067
E info@rrva.nl