Personen- & Familie

Ons kantoor heeft een zeer uitgebreide ervaring in het behandelen van zaken op het gebied van het Personen- en Familierecht.

Als het gaat over het Personen- en Familierecht moet u niet alleen denken aan echtscheidingen, maar ook de verbreking van een samenleving(sovereenkomst) of een relatie.

Wij kunnen u onder andere met het volgende helpen:

 • Echtscheidingen
 • Ontbindingen van het geregistreerd partnerschap
 • Kinder- en partneralimentatie
 • Boedelverdelingen
  • Afwikkeling (beperkte) huwelijksgoederengemeenschap
  • Afwikkeling huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden
 • Verdeling gezamenlijke woning en overige gezamenlijke goederen (bijv. in een relatie)
 • Omgangs- of zorgregelingen
 • Gezags- en voogdijzaken
 • Afstammingskwesties (erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap, adoptie, ontkenning vaderschap of vernietiging erkenning)
 • Naamswijziging
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen

Jaimy Schouten en Sandhia S. Oedit Doebé kunnen u voorzien van deskundig advies.

Team voor personen & familierecht

Alle advocaten zijn aangesloten bij:

Contact

Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam

Postbus 93510
1090 EA Amsterdam

T +31 (20) 663 7931
F +31 (20) 693 8067
E info@rrva.nl