Uitkeringen

Problemen met uw uitkering?

Wij procederen door het gehele land tegen negatieve besluiten met betrekking tot uitkeringen. Wij voeren bezwaarprocedures, beroepsprocedures bij de rechtbank en hoger beroepsprocedures bij de Centrale Raad van Beroep.

Wanneer uw aanvraag is afgewezen, uw uitkering is stopgezet of ingetrokken, bij terugvordering van uw uitkering, opschorting, verlaging, boete, etc. springen wij voor u in de bres.

Bij spoed kunnen wij de rechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen (bestuursrechtelijk kort geding). Komt u zonder geld te zitten, omdat bijvoorbeeld uw aanvraag is afgewezen of uw uitkering abrupt beëindigd is, dan vragen wij de rechter om per omgaande een spoedvoorziening te treffen en te bepalen dat zo snel mogelijk voorschotten worden uitgekeerd.

Let goed op de termijn voor het indienen van een bezwaar- en beroepschrift. Na afloop van deze termijn kunnen wij alleen bij uitzondering nog wat doen. Wees alert en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Bijstand:

Wij behandelen bijstandszaken op pro deo basis, zodat u ons kantoor waarschijnlijk de laagste (door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen) eigen bijdrage en voor een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening het laagste griffierecht verschuldigd bent. In de praktijk betaalt u praktisch niets, omdat wij voor deze kosten bijzondere bijstand bij uw gemeente aanvragen en bij winst van de procedure betaalt de gemeente de proceskosten.

UWV:
Wij kunnen u helpen met al uw UWV-problemen. Voor alle zaken met betrekking tot de WW, WIA en Ziektewet kunt u bij ons terecht.
De complicerende factor in Ziektewet- en WIA-zaken is het medische karakter. Je moet maar hopen dat de arts en arbeidsdeskundige van het UWV u goedgezind zijn. Echter, de praktijk wijst uit dat cliënten zich vaak niet gehoord voelen en dus niet krijgen waar zij recht op menen te hebben.
Om het in deze zaken tegen het UWV op te nemen, werken wij dan ook geregeld samen met onze eigen vaste verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Wij hebben gunstige prijsafspraken voor u weten te bedingen, waardoor u tegen een gunstig tarief absoluut de beste en complete bijstand krijgt.

SVB
U kunt met al uw besluiten van de SVB bij ons terecht.

PGB
U lijkt soms wel in het verdomhoekje te zitten. U bent al ziek en vervolgens lijkt het dat u niet de zorg krijgt waar u recht op heeft. Onder het mom van bezuinigingen, wordt u van alles ontzegd. In onze praktijk zien wij te vaak dat men laat liggen, waar men eigenlijk recht op heeft. Ons advies aan u is: pik dit niet en kom op voor uw rechten.

Wij zijn volledig op de hoogte van wet, beleid en rechtspraak en kunnen u helpen op onder meer de volgende gebieden:

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
De Wet Langdurige Zorg (WLZ)
De Jeugdwet
Persoonsgebonden budget (PGB)
Zorgzwaartepakket (ZZP)
Verzorging en Verpleging op grond van de Zorgverzekeringswet
Indicatiestelling door het CIZ en Gemeenten, in het kader van de WMO 2015, de WLZ en de Jeugdwet
Geschillen over de oude AWBZ
Verantwoording van zorg
Vervoer (Valys, gehandicaptenparkeerkaart)
Geschillen binnen wooninitiatieven
Toeslag wooninitiatieven
Europees gehandicaptenrecht
Het VN Verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap

Team voor
uitkeringen

Alle advocaten zijn aangesloten bij:

Contact

Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam

Postbus 93510
1090 EA Amsterdam

T +31 (20) 663 7931
F +31 (20) 693 8067
E info@rrva.nl