Werk

Onze cliënten zijn divers. Iedereen klopt aan en iedereen is welkom. Diversiteit is onze kracht. Wij kennen u, maar kennen ook de persoon aan de andere kant. Diversiteit is kennis, en kennis is een wapen; een wapen waarmee wij het verschil voor u maken.

Wij kunnen u helpen bij alles wat de arbeidsovereenkomst aangaat. Wij stellen overeenkomsten op, adviseren, onderhandelen en procederen. Hiernaast ziet u een lijst van enkele actuele kwesties die onze bijzondere aandacht vragen en een lijst van zaken waarin wij geregeld procederen en adviseren. Wat ons echter duidelijk onderscheidt van vergelijkbare kantoren is onze grote kennis van de WW, de WIA, de Ziektewet en de Participatiewet. Wij doen dit er niet bij, zoals de meeste kantoren, maar hebben deze gebieden juist tot een speerpunt gemaakt.

Contactpersoon voor arbeids- en UWV-zaken is Ivor Rhodes.

Actuele kwesties en bijzondere aandachtsgebieden:
Wet werk en zekerheid (WWZ)
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Werkgebieden:
Ontslag, zowel individueel als collectief;
UWV;
ziekte, re-integratie en loonsancties;
bijzondere bepaling over onder meer non-concurrentie, proeftijd, geheimhouding, boete;
statutair bestuurder;
medezeggenschap;
privacy;
reorganisaties en herstructurering;
werknemersparticipatie;
gelijke behandeling;
flexibele arbeid & detachering;
in- en outsourcing, overnames & overgang van onderneming;
management- en freelanceovereenkomsten;

Team voor arbeids- en UWV-zaken

Alle advocaten zijn aangesloten bij:

Contact

Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam

Postbus 93510
1090 EA Amsterdam

T +31 (20) 663 7931
F +31 (20) 693 8067
E info@rrva.nl