mr N. (Niels) Velthorst

Niels Velthorst werd in 2004 beëdigd tot advocaat en heeft zich sindsdien gespecialiseerd in het socialezekerheidsrecht en strafzaken. Hij heeft een landelijke praktijk.

Na zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam heeft Niels de postdoctorale leergang Sociaal Zekerheidsrecht gevolgd aan de VU en de specialisatieopleidingen strafrecht en jeugdstrafrecht aan de Universiteit Utrecht.

Niels is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland.

Niels begeleidt studenten/rechtswinkeliers bij de Rechtswinkel Bijlmermeer en verzorgt daar ook de cursus Socialezekerheid. Niels werkt veel samen met gespecialiseerde collega’s en kent de weg op de sociale kaart.

Met kantoorgenoot Ivor Rhodes is Niels eigenaar van www.uitkeringendesk.nl.

Ingevolge artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Mr N. Velthorst staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ten aanzien van de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Socialezekerheidsrecht
  • Strafrecht

Deze registraties verplichten hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

n.velthorst@rrva.nl

Rechtsgebieden:

StrafrechtSchuldenUitkeringen

Contact

Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam

Postbus 93510
1090 EA Amsterdam

T +31 (20) 663 7931
F +31 (20) 693 8067
E info@rrva.nl