mr I. (Ivor) Rhodes

Ivor is arbeidsrechtadvocaat met een bijzondere focus op het werknemersverzekeringsrecht (WW, WIA, Ziektewet). Daarnaast is Ivor een zeer ervaren procesjurist. Zijn procespraktijk is breder dan enkel het arbeidsrecht en hij procedeert over diverse contractuele en socialezekerheidsrechtelijke aangelegenheden.

Ivor wordt gewaardeerd om zijn vriendelijkheid in combinatie met zijn spitsvondigheid, juridische kennis en vermogen moeiteloos te schakelen tussen een harde en empathische aanpak.

Ivor heeft de specialisatieopleiding van de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) succesvol afgerond en is lid van de vereniging Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Arbeidsrechtsadvocaten Amsterdam (VAAA).

Ingevolge artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Mr I. Rhodes staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ten aanzien van de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Socialezekerheidsrecht

Deze registraties verplichten hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

i.rhodes@rrva.nl

Rechtsgebieden:

ArbeidsrechtProcederenSchuldenUitkeringen

Contact

Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam

Postbus 93510
1090 EA Amsterdam

T +31 (20) 663 7931
F +31 (20) 693 8067
E info@rrva.nl