Bijlmerdreef 101, 1102 BP Amsterdam – T. 020 – 69 40 466

Mr Sunil V. Ramdihal

Sunil Ramdihal behaalde in 1997 zijn bul aan de Universiteit van Amsterdam. In datzelfde jaar werd hij tot advocaat beëdigd. Hij behandelt uitsluitend strafzaken en is een doorgewinterd strafpleiter. In 2005 heeft hij de specialisatieopleiding Strafrecht bij het Willem Pompe instituut aan de Universiteit van Utrecht met goed gevolg afgerond en mag zich sindsdien strafrechtspecialist noemen. Sunil Ramdihal is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Sunil Ramdihal is bekend om zijn analytisch en creatief denken, zijn charme en om zijn verbale kracht buiten en vooral in de rechtszaal.

Hij spreekt Engels, Hindi, Urdu en Surinaams.

Ingevolge artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Mr S.V. Ramdihal staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ten aanzien van de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht

Deze registraties verplichten hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

s.ramdihal@rrva.nl

Rechtsgebieden:

Strafrecht

Contact

Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam

Postbus 93510
1090 EA Amsterdam

T +31 (20) 694 04 66
F +31 (20) 693 80 67
E info@rrva.nl