mr S.S. (Sandhia) Oedit Doebé

Mr Sandhia S. Oedit Doebé studeerde in 2006 af aan de Universiteit van Amsterdam met bijzondere aandacht voor het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Zij behandelt vreemdelingenzaken en is lid van de vreemdelingenwerkgroep Forum. Zij spreekt Engels, Spaans, Papiamento en Hindi.

Zij behandelt vreemdelingenzaken alsmede zaken op het gebied van Personen- en familierecht.

Zo verleent zij bijstand bij het aanvragen en wijzigen van een verblijfsvergunning op basis van verschillende doelen. Hiernaast voert zij ook bezwaar- en beroepsprocedures bij afwijzing van een visum kort verblijf, intrekking of afwijzing van een verblijfsvergunning. Tevens is zij lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken.

Binnen het Personen- en Familierecht adviseert en procedeert zij op diverse aspecten van het Familierecht, waaronder echtscheidingen, erkenning, ouderlijk gezag, omgang, alimentatie, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en hiernaast ook zaken betreffende naamwijzigingen.

Ingevolge artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Mr S.S. Oedit Doebé staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ten aanzien van de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht
  • Vreemdelingenrecht

Deze registraties verplichten haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

s.oeditdoebe@rrva.nl

Rechtsgebieden:

Vreemdelingenpersonen en familie

Contact

Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam

Postbus 93510
1090 EA Amsterdam

T +31 (20) 663 7931
F +31 (20) 693 8067
E info@rrva.nl